Mülteci Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Sağlığı ve Tedavi Yaklaşımları

Serkan Turan, Gonca Özyurt

Özet


Mülteci çocukların ruhsal sağlığı; barınma, eğitim, ekonomik olanaklar, geniş kapsamlı politikalar ve bu bağlam dahilinde göçmenlik olmak üzere tüm potansiyel sağlık belirleyicilerini etkileyen çok yönlü bir olgudur. Bireyler veya ailelerin, evlerini veya topluluklarını terk etmeleri gerektiğinde, bu tür deneyimlerin psikopatoloji riskini arttırdığı ve aynı zamanda aidiyet ve kimliğe yönelik önemli zorluklar yarattığı bilinmektedir. Dünyadaki mültecilerin yaklaşık dörtte biri çocuk olmasına rağmen mülteci çocuklarda ruh sağlığı sorunlarına yönelik araştırmalar sınırlıdır. Bu derlemede, son çalışmalar ışığında Mülteci çocukların ruhsal sağlığının tüm yönleriyle ele alınması ve gerek ruh sağlığı alanında gerekse diğer alanlarında çalışanlara yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Mülteci, Çocuk, Ruh Sağlığı

Tam Metin:

PDF