Batı Modernliğinin Sınırı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi: Kaotik Dünyada Küresel Çocuk Haklarının Simulasyonu

Ertan Eğiribel

Özet


“Çocuk hakları” evrensel “insan hakları” gibi modern bir olaydır. Bu yönü ile sosyolojinin konusudur, diğer toplum olayları gibi ortaya çıkış koşulları, düzen, iktidar ve otorite ile ilişkileri içinde ele alınmalıdır. “İnsan hakları” günümüzde en önemli tartışma konularından biridir, sosyoloji, siyaset, hukuk, tarih düzeyinde çeşitli açılardan ele alınıp kıyasıya tartışılmaktadır. Ancak “insan” yerine “çocuk” hakları konulunca tartışmada, eleştirmede bir çekingenlik vardır. Biz hiçbir konuda kendi kendimize yasak koymak istemiyoruz. Konuya korkarak yaklaşma, kurcalamaktan vazgeçme gibi bir niyetimiz yok. Sosyoloji ve çocuk konusundaki sorumluluğumuz nedeniyle mevcut “çocuk hakları düzeni”ni eleştirel bir biçimde ele almaktan çekinmeyeceğiz. Çocuk Hakları Sözleşmesi Batı dünya egemenliğinin değiştiği, sınırına geldiği sürekli kriz koşullarında ortaya çıkmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, toplumsal ilişkileri ve uluslararası verili düzeni denetim altına alma, yönlendirme, biçimlendirme, mevcut iktidar ve otoriteye süreklilik kazandırma çabasına bağlı olarak hukuki bir metin olarak biçimlenmiştir.

Tam Metin:

PDF