Çocuğun Hukuki Statüsü Hakkında

Dominique Youf

Özet


İçinde bulunduğumuz dönem, çocuğun hukuki statüsü sorusunu tekrar tekrar ve ısrarla sormaktadır. Reşitliğin 1974’te on sekiz yaş olarak kabulünden sonra, çocuğun hukuki statüsü bütüncüllüğünü ve tutarlılığını nihayet bulmuş gibiydi. O zamanlar, çocuğun hukuki statüsü, amacı henüz yetişkinliğe erişmemiş, eksiklik ve kırılganlıkla vasıflanmış hukuk kişisini yani küçüğü korumak olan hukuki ehliyetsizlik ve sorumsuzluk rejimi ile çerçevelenmişti. Bu bütüncüllük ve tutarlılık bugün krizde.

Tam Metin:

PDF