COVID-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri

Nilüfer Pembecioğlu

Özet


Bu çalışma, COVID-19 olarak bilinen korona virüs yayılımı öncesinde ve sonrasında Türkiye ve Dünya ölçeğinde çocukların nasıl etkilendiğini ele almaya çalışmaktadır. Bu çalışma, dünya ölçekli bir pandemi ve kısıtlılık sürecinde çocukların yüklendikleri bireysel ve toplumsal roller ile, karşılaştıkları engelleri ve yaşamlarında iz bırakabilecek bu engelleri nasıl aşabildikleri ile ilgili değerlendirmeler içermektedir. Bu çalışma, sınırları önceden çizilen ‘Yeni Normal’ ile çocukların nasıl bağlantılandırılması gerektiğine odaklanmayı amaçlamaktadır. Öngörülen değerlendirmeler çerçevesinde, her ne kadar günümüzde yetişkinlerden ve çocuklardan, farklı yaşam standartlarından ve yaşam beklentilerinden söz ediliyor olsa da, “COVID-19 ve Pandemi” açmazına odaklanan bu çalışma ele alınan metin çözümlemeleri ve zaman zaman metin içi söylem çözümlemeleri, metin dışı referanslar ve 12 K yöntemiyle ele alınan sorunları ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


COVID-19, pandemi, çocuklar, medya okuryazarlığı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.175