Corona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-Merkezli Güvensiz, Güvencesiz Anti-Toplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma

Ertan Eğribel

Özet


Corona virüs sonrası otoriter yeni dünyanın gündelik yaşam ilişkileri içindeki izdüşümü, ev-merkezli güvencesiz, kaotik anti-toplumsallaşan ve zihinsel/entelektüel, duygusal yoksullaşma olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada corona virüs sonrası yeni dünya ile ilişkili olarak belli değerlendirmelerde bulunmaya, sonuçlar çıkarmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler


Corona Virüs, Otoriterlik, Yoksulluk, Güvencesizleşme, Anti-toplumsallaşma

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.197