Sıra Dışı Olanlar: Özel Yetenekli Yalnız Ergenler

Ece Ünal, Uğur Sak

Özet


Bu çalışmada özel yetenek olgusunun eğitim ortamlarında nasıl yansıma bulduğu ve bu olgunun yalnızlıkla olan ilişkisi literatür taraması ile aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda gelişimsel bir süreç olarak özel yetenekli ergenlerin deneyimlediği yalnızlığın diğer ergenlerden nasıl farklılaştığı, yalnız kalma nedenleri, yalnızlığın yaşamlarındaki etkileri ve yalnızlıkla baş etme durumları ele alınmıştır. Özel yetenekli ergenlerin akranlarıyla olan ilişkilerinde eğitim ortamlarının belirleyici rolü tartışılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Özel yetenekli ergenler, yalnızlık

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.214