Çocuk Hukuku Ne Değildir?

Memduh Cemil Şirin

Özet


Çocuk Hukuku gelişim içerisinde olan bir hukuk dalıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çocuk Hakları’nın bilinirliğinin artması; hukuk alanında çocuklara özgü çalışmaları olumlu yönde etkilemiş ve Çocuk Hukuku ayrı bir hukuk dalı olarak görülmeye başlanmıştır. Özgün, kendi ilkeleri olan bir hukuk dalının oluşabilmesi kolay değildir. Çocuk Hukuku’nun özgün bir hukuk dalı olabilmesi için öncelikle onu sıradanlaştıran, özgün niteliğinden uzaklaştıran nitelendirmelerden arındırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, Çocuk Hukuku Ne Değildir? Sorusuna cevap aranmakta ve Çocuk Hukuku’nun ne olmadığına dair ilkesel tespitlere yer verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, Çocuk Hukuku, Çocuk Hakları

Tam Metin:

PDF