Duygusuzlaş(tır)madan Korumanın Yol Haritası: Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik

Hilal Kazıcı

Özet


İnsan iç dünyasında envâi çeşit duyguyu bir arada barındırır. Hayatın manâsını kavrayabilen ve kendisiyle barışık bireyler yetiştirmenin yolu bu duyguları layıkıyla tanımaktan geçer (Cüceloğlu, 2008, s. 195-209). Duygulardan çok duyulara önem verilen modern çağda, insanın iç dünyasında barındırdığı duyguları layıkıyla tanımak ise oldukça meşakkatli bir hâl almıştır. Çağımıza özgü önemli bir sorun olan bu durum iki profesyonel ruh bilimcimizin gözünden kaçmamıştır. Prof. Dr. Kemal Sayar ile Uzman Psikolog Feyza Bağlam’ın birlikte kaleme aldığı Koruyucu Psikoloji adlı eserin ilk baskısı 2010 yılında, son baskısı ise 2015 yılında Timaş Yayınları’ndan çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler


Çocuk, aile, koruyucu psikoloji, duygu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ÜCELOĞLU, D. (2008). Korku Kültürü (7. b.). İstanbul: Remzi Kitapevi.

SAYAR , K., & BAĞLAN, F. (2015). KORUYUCU PSİKOLOJİ (7. b.). İstanbul : Timaş Yayınları .
DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2021.242