Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Politikaları

İbrahim Yavuz, Serdar Arhan

Özet


Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının medya okuryazarlığı dersine yönelik politikasını ve derse yönelik MEB’in yaptığı çalışmaları kronolojik olarak sıralayarak yapılan çalışmaları ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Bilgi kirliliğinin günümüzde büyük bir sorun olduğu düşünülürse doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanın önemi net bir şekilde görülebilir. Bu noktada medya okuryazarlığı dersi her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizde medya okuryazarlığı 2004 yılından itibaren ilgi görmeye başlamıştır. Medya okuryazarlığı dersi ilk olarak 2006-2007 öğretim yılında Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir’i kapsayan 5 ilde belirlenen okullarda Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun iş birliği ile verilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik seçmeli bir ders olarak okutulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Millî Eğitim Bakanlığı, okuryazarlık, medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı dersi

Tam Metin:

PDF