“Truffula Tohumlarının Yükümlülüğü”: Çocuk Edebiyatı, Rasyonalite ve Felsefede Çocuk Sesi

Victor Johansson

Özet


Bu makalede felsefenin çocuklar adına nasıl konuşabileceğini, çocuğun felsefede nasıl bir sese sahip olabileceğini ve felsefe ile nasıl konuşabileceğini araştıracağım. Çocuğu, kendi felsefi soruşturmalarını yürüten sorumlu rasyonel varlıklar olarak görmemiz gerektiğini iddia edeceğim; ama sadece rasyonel kabiliyetlerinden ötürü değil, fakat aynı zamanda biz onları konuşma ortaklarımız olarak kabul ettiğimiz, onların akıllarını akıl olarak tanıdığımız, hem de onlarla konuştuğumuz ve onların da bizimle ve rasyonel topluluğumuzla iletişim kurmalarına imkân tanıdığımız için. Bunu iddia edebilmek için ilk önce Gareth Matthews’in çocukluk felsefesini tersine çevirdim ve onun bazı kavramlarını Stanley Cavell’in felsefesi çizgisinde yeniden yapılandırdım. İkinci olarak kendi rasyonalite kavramımızı ve çocuk resmimizi daha yakından tecrübe edebilmek için, çocuk kitaplarını, Loraks’ı, Kız Kardeşim Nerede’yi ve Henrik Ibsens’in oyununu, Vahşi Ördek’i, ele aldım.

Tam Metin:

PDF