Cilt 5, Sayı 9 (2020)

İçindekiler

Çocuk Vakfı’nın Sunuşu

Koronavirüsü, Filler ve Kimin “Yeni Normal”i? PDF
Mustafa Ruhi Şirin

Makaleler

Pandemi Sonrası Dünyada Kapitalist Medeniyetin Eleştirel Muhasebesi PDF
Mustafa Özel
Corona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-Merkezli Güvensiz, Güvencesiz Anti-Toplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma PDF
Ertan Eğribel
Koronavirüs Salgını ve Doğa-Kültür Karşıtlığı PDF
Vefa Taşdelen
Siber Küresel: Nano-İnsan, Sanalite Toplum ve Diji-Topluluklar (Qu-Post Pandemi Sonrası Dünya) PDF
Ali Öztürk
COVID-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri PDF
Nilüfer Pembecioğlu
Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması PDF
Mehmet Emin Özsan
Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi PDF
Ercem Erkul
Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri PDF
Lutfiye Lutfiye Aktan, Enes Şafak Bilen

Görüş

Covid-19 Geleceği Nasıl Etkileyecek? PDF
Doğan Cüceloğlu
Geleceğin Yası PDF
Kemal Sayar
Koronavirüs Sonrası Ülkemiz ve Dünyamız PDF
Necmettin Oktay

Günlükler

Daha Cesur Sorular Sorabilmek İçin PDF
Mustafa Ruhi Şirin