Kütüphaneciler İçin

Kütüphaneciler dergi yönetim sistemi üzerinden açık erişim olarak paylaşılan özgün araştırma makalelerini kütüphane kataloglarına çekmeleri ve kullanıcılarına ulaştırmaları önerilir.