[1]
Lundy, L. 2019. “İfade Hakkı” Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*. Çocuk ve Medeniyet Dergisi. 4, 8 (Ara. 2019).