[1]
Özsan, M.E. 2020. Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması. Çocuk ve Medeniyet Dergisi. 5, 9 (Eyl. 2020). DOI:https://doi.org/10.47646/CMD.2020.200.