(1)
Bildiren, A.; Fırat, T. İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler. CMD 2020, 5.