(1)
Arı Arat, C.; Gülay Ogelman, H. COVID-19 “Evde Kal” Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması. CMD 2021, 6.