Özsan, M. E. (2020). Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(9). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.200