Köksal, A. (2020). Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.220