Arı Arat, C., & Gülay Ogelman, H. (2021). COVID-19 “Evde Kal” Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(11). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.233