Bingöl, H., & Kerem Günel, M. (2022). Adölesan Serebral Palsi’li Bireylerde Fonksiyonel Etkilenimin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 9–28. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.273