Yücel Şen, A. D., & Çarman, K. B. (2022). Engelli Çocukların İhmali ve İstismarı. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 7(13), 127–138. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.280