Pembecioğlu, Nilüfer. 2020. “COVID-19 - Medya Okuryazarlığı Ve Çocuklar Üzerine Etkileri”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi 5 (9). İstanbul, Türkiye. https://doi.org/10.47646/CMD.2020.175.