Özsan, Mehmet Emin. 2020. “Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi 5 (9). İstanbul, Türkiye. https://doi.org/10.47646/CMD.2020.200.