Arı Arat, Ceren, ve Hülya Gülay Ogelman. 2021. “COVID-19 ‘Evde Kal’ Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi 6 (11). İstanbul, Türkiye. https://doi.org/10.47646/CMD.2021.233.