Yücel Şen, Arife Derda, ve Kürşat Bora Çarman. 2022. “Engelli Çocukların İhmali Ve İstismarı”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi 7 (13). İstanbul, Türkiye:127-38. https://doi.org/10.47646/CMD.2022.280.