Lundy, L. (2019) “‘İfade Hakkı’ Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 4(8). Erişim adresi: https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/156 (Erişim: 20 Temmuz 2024).