Pembecioğlu, N. (2020) “COVID-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 5(9). doi: 10.47646/CMD.2020.175.