Özsan, M. E. (2020) “Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 5(9). doi: 10.47646/CMD.2020.200.