Arı Arat, C. ve Gülay Ogelman, H. (2021) “COVID-19 ‘Evde Kal’ Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 6(11). doi: 10.47646/CMD.2021.233.