Yılmaz, O. (2016) “Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı Üzerine”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 1(1). Erişim adresi: https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/25 (Erişim: 20 Nisan 2024).