Bingöl, H. ve Kerem Günel, M. (2022) “Adölesan Serebral Palsi’li Bireylerde Fonksiyonel Etkilenimin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi. İstanbul, Türkiye, 7(13), ss. 9–28. doi: 10.47646/CMD.2022.273.