[1]
L. Lundy, “‘İfade Hakkı’ Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*”, CMD, c. 4, sy 8, Ara. 2019.