[1]
A. Bildiren ve T. Fırat, “İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler”, CMD, c. 5, sy 10, Ara. 2020.