[1]
M. E. Özsan, “Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması”, CMD, c. 5, sy 9, Eyl. 2020.