[1]
C. Arı Arat ve H. Gülay Ogelman, “COVID-19 ‘Evde Kal’ Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması”, CMD, c. 6, sy 11, Ara. 2021.