[1]
F. Temizyürek ve H. B. Kansızoğlu, “Mehmet Âkif’in Safahat Adlı Eserinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Hikâyeleştirilmesi”, CMD, c. 1, sy 1, Haz. 2016.