Lundy, L. “‘İfade Hakkı’ Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 4, sy 8, Aralık 2019, https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/156.