Pembecioğlu, N. “COVID-19 - Medya Okuryazarlığı Ve Çocuklar Üzerine Etkileri”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 5, sy 9, Eylül 2020, doi:10.47646/CMD.2020.175.