Bildiren, A., ve T. Fırat. “İki Kere Özel Öğrenciler: Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Yetenekliler”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 5, sy 10, Aralık 2020, doi:10.47646/CMD.2020.190.