Özsan, M. E. “Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 5, sy 9, Eylül 2020, doi:10.47646/CMD.2020.200.