Arı Arat, C., ve H. Gülay Ogelman. “COVID-19 ‘Evde Kal’ Sürecinin Anne Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Günlük Yaşamlarına Yansıması”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 6, sy 11, Aralık 2021, doi:10.47646/CMD.2021.233.