Yılmaz, O. “Çocuk Ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı Üzerine”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 1, sy 1, Temmuz 2016, https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/25.