Aydın, M. Z. “Müslüman Ailede Çocuk Ve Çocuk Eğitiminde Sorumluluklar”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 6, sy 12, Aralık 2021, doi:10.47646/CMD.2021.250.