Bingöl, H., ve M. Kerem Günel. “Adölesan Serebral Palsi’li Bireylerde Fonksiyonel Etkilenimin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 7, sy 13, Aralık 2022, ss. 9-28, doi:10.47646/CMD.2022.273.