Yücel Şen, A. D., ve K. B. Çarman. “Engelli Çocukların İhmali Ve İstismarı”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 7, sy 13, Aralık 2022, ss. 127-38, doi:10.47646/CMD.2022.280.