Çağrı Mutlu, E. “İlgi Etiği Bağlamında Çocuğun Ahlaki Eğitimi”. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, c. 2, sy 4, Mayıs 2018, https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/54.