Özsan, Mehmet Emin. “Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB-Türkiye Karşılaştırması”. Çocuk ve Medeniyet Dergisi 5, no. 9 (Eylül 25, 2020). Erişim Eylül 30, 2023. https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/200.