Önal, Mehmet, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye