Şirin, Memduh Cemil, Sorbonne Üniversitesi, Fransa