Yayın Kurulu

İmtiyaz Sahibi

  1. Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı, Türkiye

Alan Editörleri

  1. Mehmet Palancı, Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
  2. Ahmet Albayrak, Dr., Uludağ Üniversitesi,Türkiye, Türkiye
  3. Adnan Altun, Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
  4. Bumin Dündar, Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
  5. Meral Kaya, Dr., Brooklyn Üniversitesi, ABD
  6. Faruk Levent, Dr., Marmara Üniversitesi, Türkiye
  7. Memduh Cemil Şirin, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  8. Vefa Taşdelen, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  9. A. Korkut Tuna, Dr., İstanbul Commerce University, Türkiye